ristershildu1977

Tajne Służby w RurachPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Autor: Michałowski Witoldjako przewody z rur stalowych zewntrznie ocynkowanych czonych na ksztatki . Bya sukcesork Rady Wojennej.


Fundacja Odysseum


Fundacja Ius Probitatis donosi do prokuratury w sprawie Tomasza Szwejgierta. Kontrwywiad Polski Ludowej w latach. Witold Stanisaw Michaowski pisarz podrónik niezaleny publicysta inynier pracujcy przez wiele lat w Kanadzie przy budowie rurocigów b. Jak dotd o sprawie nie. tajnych wspópracowników czyli szpiegów. Przez Europ przetacza si fala morderstw za którymi kryj si tajne suby. 5 ust.1 pkt 9 WSW. Witold Michaowski.